Par to – kurš kuru, un vai ēdienkartē ir arī tiesiskums?

Autori

Par to, vai Ķekavas novada Kultūras aģentūras (ĶNKA) patlaban  atstādinātais direktors Artūrs Ancāns ir eņģelis vai pats vells, šajā stāstā  nemēģināšu apcerēt. Par to, ka Ancāns ir enerģisks, talantīgs, progresīvs  cilvēks, ir pamanījuši daudzi. Tāpat arī daļa ir piedzīvojusi šīs personības  izteikti negatīvās īpašības.

Lai nu kā, par Domes lēmuma nepildīšanu, 2013.g. 01.jūlijā  Ķekavas novada domes sēdē, Ancāns uz 3 mēnešiem tika atstādināts no ĶNKA  direktora amata pienākumu pildīšanas. Domes sēdē aicināju atstādināšanu un revīzijas laiku saīsināt uz 2 mēnešiem –  lai neziņas laiks visām iesaistītajām pusēm būtu pēc iespējas īsāks un lai līdz  ar rudens sākšanos, darbs ĶNKA būtu pilnvērtīgs. Kā nekā, tas arī izmaksātu  mazāk. Šis priekšlikums no deputātu kolēģu puses tika noraidīts.

Viena sabiedrības daļa uzskata, ka Ancāna atstādināšana uz  pārbaudes laiku ir veids, kā no viņa  tikt vaļā. Kādam varbūt tā arī ir. Ne  man tagad spriest, kurš kuram ceļu nelaikā pārskrēja visā šajā “Ķekavas  kultūras drāmā”, un tas arī vairs nav svarīgi. Man personīgi ir svarīgi,  lai tik lielas iestādes vadītājs ir sava uzdevuma augstumos ne tikai  taisot savu personīgo, un jā, arī ĶNKA “pī ār”, bet arī ievērojot  darba likumdošanu, pildot Ķekavas novada domes uzdevumus un lēmumus. Vadības  stils ir diskutējams (gaumes) jautājums, taču nenoliedzami darbavietā svarīgs  ir valdošais mikroklimats, kas tiešā veidā ietekmē ne vien darbinieku  pašsajūtu, bet arī darba efektivitāti un rezultātus.

Ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota Revīzijas  komisija, lai izvērtētu ĶNKA direktora darbu un ar to saistītos iespējamos  pārkāpumus.

Ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par to,  ka, atstādinot Artūru Ancānu no direktora pienākumu pildīšanas, tiek kārtoti  “privāti rēķini” un visas šīs darbības nav nekas vairāk kā vien  savstarpēja atriebība, uzskatu, ka sabiedrības un Ķekavas novada Domes  interesēs ir, lai Revīzijas komisija ir neitrāla un sniedz objektīvu vērtējumu  par situāciju Kultūras aģentūrā. 

Manuprāt, svarīgi ir ne vien tas, vai notiekošā revīzija ir kārtībā “pēc  papīriem”, bet arī tas, vai Ķekavas novada iedzīvotāji spēs uzticēties  revīzijas komisijas slēdzienam. Šajā sakarā aicināju savus politiskos  sabiedrotos izmainīt Ķekavas novada Kultūras aģentūras revīzijas komisijas  sastāvu, lai tajā nebūtu cilvēku, par kuru neitralitāti var rasties šaubas.

Reakcija labas pārvaldības  virzienā šajā jautājumā bija nekavējoties, par to prieks. Pagaidām gan vēl nav skaidrs, vai sekos arī atbilstoša  rīcība. Dzīvosim, redzēsim.

Uzskatu, ka amatpersona ir jāsauc pie atbildības gadījumā, ja  ir pieļauti būtiski pārkāpumi viņa darbā, un attiecīgi, ja ir nodarīti  būtiski zaudējumi pašvaldībai aģentūras direktora rīcības vai bezdarbības  rezultātā. Tieši tādēļ arī aicināju, lai komisijas sastāvs tiek nomainīts, un  mums ir patiesa iespēja noskaidrot lietas apstākļus vismaz no formālās – dokumentācijas  puses.

Līdz ar šo – es noraidu no sevis to cilvēku vārdus / komentārus,  kuros ir pieminēts, ka   „tēvzemiete Stefensena peld pa straumi bez spriestspējas Ancāna jautājumā”. Balsojot  domes sēdēs ir 4 izvēles – PAR, PRET, ATTURAS, NEPIEDALĀS. Tas, ka šie „PAR” pilnīgi  loģiski pauž it kā vienotu nostāju kādā jautājumā, tikpat labi var nozīmēt arī ko citu. Kā redziet – „PAR” balsojumam  var būt visdažādākie iemesli. Jums es pastāstīju savējos.

 

 

Ieva Stefensena

Iedzīvotāju pārstāve Ķekavas novada domē

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Izsaki savas domas par šo

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: