Vecākiem jālemj, vai paaugstināt ēdināšanas maksu bērnudārzos!

· Cits, Izglītība-sports
Autori

Cienījamie bērnudārznieku vecāki!

 Pagājušā gada nogalē liela daļa no jums saņēma informāciju, ka par bērnu ēdināšanu bērnudārzos šogad būs jāmaksā vairāk. Daļai vecāku ir skaidri ēdināšanas maksas paaugstināšanās iemesli, un daļa vecāku paši ir piedalījušies lēmuma par ēdināšanas maksas izmaiņām pieņemšanā.  
 Katrā pirmsskolas izglītības iestādē šī jautājuma izskatīšana ir tikusi organizēta atšķirīgi, tādēļ daļai no jums šis ēdināšanas maksas paaugstinājums šā gada sākumā ir nācis pēkšņi . Diemžēl, informācija visos pašvaldības bērnudārzos nav sniegta vienlīdz skaidri un nepārprotami, kā arī ēdināšanas uzņēmumu pārstāvju rakstiski paustie paziņojumi rēķinos dezinformē un maldina.
 Skaidrībai:
  • Ķekavas novada Dome nav paaugstinājusi maksu par bērnu ēdināšanu novada pirmsskolas izglītības iestādēs (PII).
  • Ķekavas novada Dome 2013.gada 08.augustā lēma, ka sākot ar 2014.gada 01.janvāri ēdināšanas maksa nedrīkstēs pārsniegt 1,60 LVL (2,28 EUR) par vienu bērnu dienā, nosakot to kā maksimālo pieļaujamo cenu.
  • Pirmsskolas izglītības iestāžu direktoriem bija uzdevums rīkot trīspusējas tikšanās, aicinot kopā bērnu vecākus un attiecīgo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, lai rosinātu diskusiju par bērnu ēdienkarti,  savstarpēji vienoties par cenu paaugstināšanu, ja ēdināšanas uzņēmumi to spēj pamatot un vecāki tam piekrīt.
  • Jums nav pienākums grozīt līgumu par bērna ēdināšanas maksas paaugstināšanu, ja bērnudārzā jūsu pilnvarotie Vecāku padomes pārstāvji nav noslēguši atbilstošu vienošanos par to ar attiecīgo ēdināšanas uzņēmumu.
  • Ja jums nav informācijas par to, vai šādas trīspusējas (PII vadības, vecāku un ēdināšanas uzņēmuma) sapulces ir notikušas, vaicājiet PII direktorei, lūdzot uzrādīt sapulces protokolu par sapulces dalībniekiem un sapulcē pieņemtajiem lēmumiem.
  • Ja šādas sapulces bērnudārzā nav notikušas vai arī jauna vienošanās ēdināšanas uzņēmuma pārstāvju un vecāku pārstāvju starpā nav panākta, spēkā ir iepriekšējā ēdināšanas maksa 1,40 LVL (1,99 EUR) apmērā.
  • Ēdināšanas uzņēmums nedrīkst vienpersoniski izlemt un paaugstināt ēdināšanas maksu!
Ieva Arnte
 Ķekavas novada Dome
 Izglītības komitejas priekšsēdētāja
 Saziņai: ieva.arnte@kekava.lv.

Izsaki savas domas par šo

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: