Ieteicams raksts – ceļvedis par Ķekavas vēsturi. S. Rusmanis

· Ceļi, Cits, Izglītība-sports
Autori

Ļoti saturīgs raksts par Ķekavas vēsturi, sākot no Rīgas puses. Rusmanis S. Vecais Bauskas ceļš. Lasiet http://www.katlakalns.lv/?ct=rusmanis_vbc

Cerams, autors piedos man īsu izvilkumu”

“…

Pa labi var nokļūt uz Bauskas šosejas, bet te par dažām vecajām Cālīšsila mā­jām, kuras saglabājušās četras. Krimberģus 1880. gados cēlis kapteinis Kislers. Gabri būvēti 1855. gadā, bet pārbūvēti 1961.-1965. gados, tad nolikvidējot veco apvalk­dū­meni. To izdarījis šajās mājās dzimušais Roberts Gabris (1903.- 2000.), tagad jau Tri­ju Zvaigž­ņu orde­ņa kavalieris. Viņš – atmiņu grāmatas “Latvju virsnieks Nr. 35473” (1990.) au­tors, kurā ap­rakstījis piedzīvojumus Noriļskas lēģerī, uz kurieni tika izsūtīti ap 500 lat­vie­šu virsnieki, no kuriem atgriezušies tikai ap 100. Induļa Ka­žociņa vēr­tē­jums: “Šī grāmata būtu jāizlasa katram latvietim, it sevišķi tiem, kas paši nav pār­dzī­vojuši padomju varmā­cības”. Tas nav vienīgais viņa publicētais darbs, kā viņš pats to apgalvoja – “Purvmalā” aprakstīta dzīve Katla­kalnā 20. gs. sāku­mā. Tikai – Vilis Lā­cis to rediģēja un nodeva “Jaunākajām Ziņām”, kur tas tika publicēts 1939. gada bei­gās – ar Viļa Lāča vārdu.

20 m no māju durvīm bijis šaursliežu zirgu dzelzceļš, kura līnija stiepās 33 km ga­rumā. Nācis no Torņakalna stacijas, ar atzarojumu uz kaļķu cepli, arī uz pozīcijām pie Skujiniekiem. Pie baznīcas un kapiem pāri Daugavai. Bijusi kārtīgi liela platfor­ma, divi zirgi, braucējs un bremze. 1. pa­­saules kara laikā tā apgādāja armiju ar pār­tiku. Dzelz­ceļa platforma tricināja ievainotos krietni mazāk, kā sanitārais transports 15 km garajā ce­ļā līdz hospitālim Rīgā, tā izglāba daudzas dzīvības (LFK 2049, 227). Vienu laiku Katla­kalna pagastā vien bija trīs tilti pāri Daugavai, tag. šosejas 13. vai 14. km gājis tilts uz Do­­les salu, vēl viens salas pretējā pusē uz Parumbi (LFK 2049, 228), kas atradās starp Daugavu un tagadējo Rumbulas staciju.

…”

Izsaki savas domas par šo

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: