MŪSU MĒRĶI


Mūsu kopējais lielais mērķis ir latviska Latvija! To sasniegt var palīdzēt ikviens, ievērojot ikdienā 10 “baušļus”, ko piedāvā partijas “Visu Latvijai!” izveidotājs, Nacionālās pavienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai / LNNK” līdzpriekšsēdētājs, Saeimas deputāts Raivis Dzintars, tos sākotnēji publicējot savā grāmatā “Ceturtā atmoda” (‘baušļi’ ir lasāmi šīs lapas augšējā labajā stūrī).

Mūsu mērķis Ķekavas novadā ir laimīgi, lepni par savu novadu iedzīvotāji. Kā mēs to sasniegsim, lasiet mūsu Ķekavas novada priekšvēlēšanu programmā.

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. Priekšvēlēšanu programma

Vai jūs redzat Ķekavas novadā smaidīgus iedzīvotājus un smaidīgu pašvaldību, kurā strādā smaidīgi darbinieki un atsaucīgi deputāti, kuriem patiesi rūp, kas notiek apkārt, kādā vidē dzīvojam un kādā valodā runājam?

Ja nē, tad mainīsim to!

Klausīties katru vēlēšanu relatīvi līdzīgos solījumus no trejdeviņām partijām, iespējams, nav interesanti, bet godīgu darbu atspoguļojumu realitātē ieraudzīt būtu gatavais brīnums. Tāpēc mēs strādāsim, lai realizētu acīmredzamo – neticamo, jeb vēlēšanu brīnumu, kas piepildīsies un novadniekus iepriecinās.

Jautāsiet – kāpēc tā?

Tāpēc, ka mūsu zelts ir mūsu tauta un mūsu gods ir viņas gods.

Īsumā par mūsu plānu:
Ir jāattīsta infrastruktūra – ceļi, ietves, apgaismojums, jāuzlabo komunikācijas, lai Ķekavas novads ir pievilcīgs investoriem, un rodas jaunas darbavietas. Būs darbs, būs novada uzplaukums!

Ir jāatbalsta ģimenes ar bērniem, veicinot arī demogrāfisko uzplaukumu, jāpaaugstina izglītības kvalitāte, motivējot gan skolotājus, gan skolēnus.

Ir jāsiltina dzīvojamās mājas, lai komunālie maksājumi nepalielinās, un naudiņa paliek arī citam.

Mazliet plašāk par mūsu plānu:
Infrastruktūras jautājumi vienmēr ir svarīgi, jo veicina novada attīstību un ceļ dzīves kvalitāti. Tāpēc ir paredzēts ieguldīt līdzekļus ielu un ceļu remontos, izgaismot Ķekavas novadu ar papildus ielu apgaismojumu. Tiks uzlabota sabiedriskā transporta pieejamība, attīstīts veloceliņu tīkls ar velosipēdu stāvparkiem „novieto un brauc”. Paredzēts veicināt daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektus, izveidot tirgus laukumu un ierīkot centrālo svētku svinēšanas vietu ar valsts karogu.

Plaukstošām ģimenēm nodrošināsim progresīvo bērna piedzimšanas pabalstu – 100Ls par pirmo, 200Ls par otro un 400Ls par katru nākamo bērnu. Jau uzplaukušām daudzbērnu ģimeņu atvasēm būs brīvpusdienas sākumskolās un bērnudārzos. Noteikti tiks atbalstītas ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Izglītības jomā esam paredzējuši, ka Ķekavas vidusskola pārtaps par ģimnāziju, sākumskola tiks uzbūvēta pilnībā. Pašvaldības bērnudārzos tiks atjaunota apmācība tikai latviešu valodā, skolās tiks ieviesta valstiskās audzināšanas programma. Tiks piesaistīti un motivēti talantīgākie pedagogi un ieviestas inovatīvas mācību metodes. Šie būs priekšnosacījumi tam, lai vecāki izvēlētos bērnus skolot sava novada skolās, nevis katru rītu tērētu laiku sastrēgumos līdz Rīgas centram. Sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem tiks veicināta spējīgāko jauniešu studiju līdzfinansēšana, vēlāk garantējot darbavietas konkrētos novada uzņēmumos.

Kultūras jomā tiks atbalstīta jaunrade, latviešu kultūras tradīcijas, tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvi, kā arī Jaunsargu un Mazpulku kustība. Vasarā būs vasaras skolas latviešu valodas apguvei bērniem, kuri atgriezušies uz dzīvi Latvijā un nelatviešu bērniem, kuri vēlas turpināt mācības latviešu skolās. Ķekavas estrādē atkal skanēs dziesmas un rībēs danči.

Sports ir daudzu mūsu novadnieku iecienītākais vaļasprieks. Mēs dzīvojam pie Daugavas un tāpēc atbalstīsim ūdenssporta veidu apmācības iespējas, kā arī aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību. Ķekavas novada skolās tiks ieviesta obligātā peldētapmācība.

Ķekavas novada pašvaldībai jābūt atklātai – ar sabalansētu budžetu, saprotamiem iepirkumiem, samazinātiem administrācijas izdevumiem par 10% un plašāku e-pakalpojumu klāstu novada iedzīvotāju ērtībai.

Videi, kurā dzīvojam, ir jābūt tīrai – tiks rīkotas talkas, sakopti Daugavas krasti, izveidotas jaunas atpūtas vietas, peldvietas, rotaļu laukumi ciematos un vietas, kur pavadīt brīvo laiku kopā ar saviem mīluļiem – suņiem. Ar domām par vides ilgtspēju, tiks ierīkoti atkritumu šķirošanas laukumi ar nolietotās sadzīves tehnikas pieņemšanas punktiem. Godinot Latvijas vēsturi, tiks sakopti kultūrvēstures objekti un piemiņas vietas.

Smaidīgam novadniekam ir svarīgi būt veselam un drošībā, tāpēc skolās tiks veicināta veselīgas pārtikas lietošana. Jauniešiem būs iespēja pašorganizēties lietderīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs. Veselības jomā būs ievērojami uzlabojumi ārstu pieejamībā un mājas aprūpē. Veidosim Ķekavu par drošāko novadu Latvijā!

Novada uzplaukums atkarīgs no uzņēmējiem, tādēļ Ķekavas novadā ar sakārtotu infrastruktūru tiks piesaistīti novada ilgtspējīgai attīstībai draudzīgi investori. Tiks atbalstītas biznesa uzsākšanas iniciatīvas un sniegta palīdzība ES struktūrfondu apguvē. Atbalstīsim mājražotājus, amatniekus un viņu biedrības. Skolēniem un studentiem būs subsidētās vasaras darbavietas – iespēja pašiem nopelnīt un savlaicīgi gūt praktisku darba pieredzi.

Visu Ķekavai un Visu Latvijai!

Skatiet priekšvēlēšanu diskusiju ‘Novadi Izvēlas – Ķekavas novads’ – 2013.05.02 ar Ķekavas nodaļas pārstāves piedalīšanos.

http://www.tvspektrs.lv/?s=141

Advertisements

Izsaki savas domas par šo

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: